Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskā būtība. Īpašuma valdījuma tiesiskie un ekonomiskie aspekti, to savstarpējā mijiedarbība. Īpašnieka tiesības un pienākumi, īpašuma aprobežojumi. Servitūti un reālnastas. Zemes grāmatu institūts, tā nozīme īpašuma tiesību nostiprināšanā. Īpašuma tiesību transformācija - teorija un prakse.