Būvniecības pamati un būvizstrādājumi(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Būvniecības pamati un būvizstrādājumi ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par būvniecības dalībnieku savstarpējām attiecībām, kā arī viņu tiesībām un pienākumiem būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas laikam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā.