Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Grāmatvedības nozīme īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma darbībā. Grāmatvedības darba struktūra, mērķis un uzdevumi. Īpašuma apsaimniekotāju grāmatvedības darba saturu reglamentējošie normatīvie akti. Grāmatvedībā izmantojamā informācija, svarīgākie informācijas avoti. Grāmatvedības pārskati vadības lēmumu pieņemšanai.