Transporta ekonomika un organizācija(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Studiju kursā paredzēts apgūt visu transporta veidu raksturojumu, īpatnības ekonomikā, organizācijā un plānošanā. Tiek analizēta valsts regulēšanas nozīme dažādos transporta veidos, atšķirīgos pārvadājumu un satiksmes veidos. Tiek izskaidroti izmaksu un tarifu veidošanās principi, salīdzināti pārvadājumu organizēšanas no transporta lietotāja, starpnieka un pārvadātāju viedokļiem. Kursa ietvaros tiek novērtētas transporta sistēmas attīstības iespējas kopumā un atsevišķos reģionos.