Finanšu un vadības grāmatvedība(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Kurss paredz apgūt finansu un vadības grāmatvedības principus un organizēšanas veidus. Kursa pirmajā daļā studenti apgūst uzņēmumā veicamo darījumu grāmatošanu, ienākumu un izdevumu aprēķināšanu, bilances sastādīšanu. Kursa otrajā daļā studenti iemācās analizēt finansu un grāmatvedības informāciju un izmantot to vadības lēmumu pieņemšanai.