Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Studiju kurss sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu transporta pakalpojumu tiesiskajam regulējumam. Kursā ir apskatīti nacionālie likumi un starptautiskās pārvadājumu konvencijas.