Starptautiskās pārvadājumu tiesības(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Priekšmets sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu un analīzi par starptautisko pārvadājumu reglamentējošiem dokumentiem, Latvijas nacionālajām, Eiropas un Pasaules organizācijām, kas reglamentē kravu pārvadājumus, priekšmets apskata autopārvadājumu likumu, Starptautiskās pārvadājumu konvencijas, LAFF ģenerālie noteikumus, INCOTERM noteikumus, Apdrošināšana starptautiskajos pārvadājumos.