Komercsabiedrības saimnieciskās darbības vērtēšana(1),19/20-R

Komercsabiedrībai veicamās darbības nekustamo īpašumu vērtēšanas un pārvaldības jomā. Aprēķinu veikšana par vērtēšanas pakalpojumu resursu ietilpību un izmaksām, pārzināt pakalpojumu cenu veidošanās metodes un prast tās izmantot attiecīgajā komercsabiedrībā.