Projektēšanas prakse(1),19/20-R

Kvalifikācijas prakse paredz studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu; iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli; attiecīgā profila profesijas kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšanu, sistematizēšanu un apstrādi; mācību prakses atskaites izstrādāšanu atbilstoši nolikumam.