Vērtētāju darba organizēšana un vadīšana(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma vērtētāju atlases politika un stratēģija. Vērtētāju atlase un izvēle. Vērtētāju darba plānošana un kontrole. Vērtētāju motivācija. Konfliktu vadība vērtētāju darbībā. Vērtētāju darba novērtējums - novērtēšanas metodes un procesi.