Vērtēšanas standarti un ētika(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma vērtētāja profesiju standarts. Standarts kā uzņēmumu darbības (biznesa) vērtēšanu reglamentējošs dokuments. Starptautiskie vērtēšanas standarti. Nekustamā īpašuma vērtētāja ētikas kodeksa būtība. Vērtētāja darba organizācija.