Menedžments būvražošanā(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Būvražošanas plānošanas plūsmas metode.Tīklveida modelēšana. Kalendārā plānošana.Transporta organizēšana būvlaukumā. Būvražošanas inženierekonomiskā sagatavošana. Būvražošanas organizēšanas plānošana. Izpilddokumetācija būvniecībā.