Uzņēmējdarbības pamati(1),19/20-R

Lekciju kursā studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību un veidiem, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma dibināšanu un reģistrāciju, kā arī par uzņēmuma darbības analīzi un plānošanu.