Būvju konstrukciju vērtēšana(1),19/20-R

Būvju konstrukciju sistēmas. Dzīvojamo māju būvkonstrukciju sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumi. Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi. Būvju konstrukciju ekspertīze, būvju konstrukciju sistēmu nolietojuma un bojājumu pazīmes noteikšana. Būvju konstrukciju sistēmu novērtējumu rezultātu pielietojums darījumos ar nekustamo īpašumu.