Ievads programmēšanā, e-studiju materiālu izstrāde un izglītības tehnoloģijas(1),19/20-R

Kursa mērķis ir veidot izpratni par programmēšanu, tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un tālmācībā, kā arī attīstīt prasmes e-studiju materiālu izstrādē, kas turpmāk ļaus veidot lietotājam saprotamus un ērti lietojamus e-studiju materiālus izvirzīto studiju mērķu sasniegšanai.
Kursa saturu var iedalīt divās daļās:
Pirmajā daļā studenti apgūs programmēšanas pamatprasmes, veidojot datorspēli un izmantojot objektorientētas programmēšanas principus. Studējošie apgūs fizikālo procesu atspoguļošanu un izmēru integrēšanu spēles programmatūrā. Kurss sniegs priekšstatu par to kā izmantot programmēšanas valodu savas idejas realizācijai tā, lai studenti ar vai bez programmēšanas priekšzināšanām var sākt strādāt ar dažādiem digitālo tehnoloģiju aspektiem.
Otrajā daļā studenti iepazīsies ar sakarībām starp pedagoģiju, tehnoloģiju, kognitīvajam zinātnēm, grafisko dizainu, cilvēka un mašīnas saskarni e-studiju materiāla izstrādei. Kursā tiks apskatīta labākā prakse tehnoloģiju lietojumiem izglītībā. Kursa dalībnieki apgūs e-studiju materiālu veidošanas procesu – no plānošanas līdz gatavam e-mācību modulim.