Ievads zināšanu sabiedrības tehnoloģijās(1),19/20-R

Zināšanu sabiedrības tehnoloģijas ir pamatā radikālām inovācijām un zināšanu sabiedrības
attīstībai kopš 21. gadsimta sākuma. Šajā kursā iepazīsim svarīgākās 20. gadsimta beigās radītās zināšanu sabiedrības tehnoloģijas un to fizikālos pamatus.
Kursa gaitā studenti iepazīsies ar datoru vēsturi, datora uzbūvi, kā arī procesiem datoros un atmiņas iekārtās.
Kursa gaitā studenti iepazīsies ar datoru un tīklu darbības principiem, to uzbūvi un fizikāliem procesiem sakaru tehnoloģijās. Dalībnieki apgūs bināros procesus, kas ir informācijas tehnoloģiju un datu pārneses, glabāšanas pamatā. Kursā tiks sniegts plašs ieskats tīklu uzbūvē, uzstādīšanā un administrēšanā. Tiks apskatītas galvenās operētājsistēmas, liekot uzsvaru uz Windows sistēmu un tās priekšrocībām, izskaidroti drošas digitālās vides pamatprincipi, kas liek izvairīties no datorvīrusiem un ļaunatūras.
Pēc kursa apguves dalībnieki varēs izskaidrot, grafiskā un centrālā procesora nozīmi, kādas būtiskas pārmaiņas sakaru sistēmā un pārraides tehnikas uzlabošanā ienesa optiskās šķiedras kabeļu izmantošana, kā notiek signālu pārraide optiskajos kabeļos, kā izplatās elektromagnētiskie viļņi.
Kurss sniegs pārskatu arī par datoru ievades un izvades ierīcēm, efektīvām to pielietošanas metodēm un tajos notiekošiem fizikāliem procesiem.
Kursā studenti iepazīsies ar multimediju tehnoloģijām, e-pasta un utilītprogrammām, kā arī printeru, skeneru, digitālo fotoaparātu, u.c. iekārtu apkalpojošām programmām
Kursa nobeigumā apskatītas zināšanu sabiedrības tehnoloģiju attīstības tendences, Mūra likums.