Teksta analīzes modernās metodes(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz studējošiem informāciju par teksta analīzi (diskursa/reģistra/žanra teoriju). Tas sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām par šādiem mācību tematiem: ieskats diskursa/reģistra/žanra teorijā; teksta analīzes paņēmieni, kas balstās uz diskursa/reģistra/žanra teorijām; funkcionālā gramatika un diskursa/reģistra/žanra teorijā sakņotas lasīšanas un rakstīšanas stratēģijas; datorlingvistikā un korpuslingvistikā sakņotas modernās teksta analīzes metodes.