Fundamentals of Fire Security and Civil Defence Law(1),19/20-R

ES un LR likumdošana, kas regulē ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomu. ES regulas un direktīvas. Likumi un MK noteikumi, kas regulē ugunsdrošības un civilās aizsardzības pamatus. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības standarti.