Objekta risku novērtēšana(1),19/20-R

Rūpniecisko avāriju riska veidi. Avārijas novēršanas programma. Drošības pārskats. Avārijas gatavības plāni. Rūpniecisko avāriju izvērtēšanas kritēriji. Riska novērtējuma procedūra, metodoloģija un analīzes programmnodrošinājums.