Tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati(1),19/20-R

Studiju priekšmeta ietvaros apskatītas vides pārvaldības organizācijas Latvijā un to funkcijas. Veikta vadīšanas līmeņu analīze, analizēta organizācijas vides nozīme vadīšanas procesā, lēmumu pieņemšanas nozīme, tipi un apstākļi. Izklāstīta plānošanas nozīme organizācijā, organizēšanas un motivēšanas jēdzieni un būtība, kā arī kontroles nozīme organizāciju vadīšanā.