Programējamo kontrolleru pielietošana , 64 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas Programējamo kontrolleru pielietošana mērķis ir iepazīstināt kursu dalībniekus ar programmējamo kontrolleru (PLC) pielietošanas iespējām dažādu automatizācijas uzdevu