Ievads nekustamā īpašuma nozarē(1),19/20-R

Ievads specialitātē iepazīstina ar izvēlēto specialitāti nekustamā īpašuma pārvaldībā, ar nekustamā īpašuma ekonomistam, nekustamā īpašuma pārvaldniekam un nekustamā īpašuma vērtētājam nepieciešamajām profesiju standarta prasībām. Lekcijās tiek sniegta informācija par nekustamā īpašuma tirgu, tā segmentiem u.c. aktuāliem jautājumiem.