Programmējamo kontrolleru pielietošana

Neformālās izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt kursu dalībniekus ar programmējamo kontrolleru (PLC) pielietošanas iespējām dažādu automatizācijas uzdevumu risināšanai. Sniegt pamatzināšanas P