Programējamo kontrolleru pielietošana

Neformālās izglītības progeammas "Programējamo kontrolleru pielietošana" mērķis ir iepazīstināt kursu dalībniekus ar programmējamo kontrolleru (PLC) pielietošanas iespējām dažādu automatizācijas uzde