E-pedagoģija un e-didaktika(1),19/20-R

Kursā tiek apgūti šādi temati: e-pedagoģijas zinātnes priekšmets, tā būtība; pedagoģiskās kompetences veidošana darbam ar digitālajiem medijiem un tehnoloģijām; digitālās identitātes, to veidošana; mācības ar interneta starpniecību; pedagoģiski didaktiskie interneta izmantošanas nosacījumi; internets kā mācību medijs; didaktika profesionālajā izglītībā.