Agile, SCRUM un Kanban projektu vadība

Neformālās izglītības programmas Agile, SCRUM un Kanban projektu vadība mērķis ir iegūt zināšanas par Agile, SCRUM un Kanban projektu
vadības pamatprincipiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas šo princip