Nekustamā īpašuma tirgvedība(1),19/20-R

Tirgvedība nekustamā īpašuma jomā. Nekustamā īpašuma tirgus izpēte, mērķtirgus noteikšana un tirgus segmentēšana. Produkta vadība nekustamā īpašuma tirgū, cenu veidošanas stratēģijas, produkta virzīšana tirgū. Nekustamā īpašuma preču un pakalpojumu pārdošanas veicināšana.