Kvalifikācijas darbs(1),19/20-R

Studiju gala pārbaudījums paredz Kvalifikācijas darba izstrādi nekustamā īpašuma pārvaldības jomā. Kvalifikācijas darbā nepieciešams parādīt kompetenci un spēju risināt jautājumus saistībā ar dzīvojamo vai nedzīvojamo namu pārvaldīšanas nodrošināšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli.