Scientific Seminars(Distance, Evening)(1),19/20-R

Zinātniskajos semināros studenti pasniedzēja vadībā apspriež aktuālās problēmas darba aizsardzības jautājumos: darba vides drošības paaugstināšanas problēmas, darba tiesisko attiecību regulējuma, arodveselības, darba psiholoģijas un ergonomikas, darba vides iekšējās uzraudzības, darba vides kvalitātes vadīšanas, ugunsdrošības, bīstamo vielu lietošanas, bīstamo iekārtu ekspluatācijas, apkārtējās vides aizsardzības, darba aizsardzības plānošanas, risku vadīšanas un inovāciju ieviešanas problēmas, to attīstības modeļi, dažādu projektu vērtības (termiņu, kvalitātes) vadīšanas problēmas u.c.