Specializējošā prakse(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Specializējošā prakses laikā notiek studentu teorētisko zināšanu apvienošana ar praktisko darbu; iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli; mācību prakses atskaites izstrādāšana atbilstoši nolikumam.