Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti(1),19/20-R

Studiju kursa uzdevums ir attīstīt studentu interesi par būvuzņēmējdarbību būvindustrijas un būvniecības stratēģijas kontekstā, ievērojot būvniecības produkta raksturojumus un pazīmes, iepazīstināt ar būvkomersantu un būvspeciālistu darbības jomām, reģistrāciju un sertifikāciju, sniegt zināšanas par būvuzņēmējdarbības mērķiem, būvuzņēmuma organizācijas plāna attīstības pakāpēm un uzņēmuma struktūru, izskaidrot būvuzņēmējdarbības rādītājus, iepazīstināt ar būvniecības projektu ieviešanas koncepcijām, analizēt risku faktorus un risku vadību būvniecības procesā, izskaidrot būvniecības dalībnieku lomu būvniecības procesā un būvvadības nozīmi būvuzņēmējdarbībā, iepazīstināt ar līgumu praksi būvniecībā, sniegt zināšanas par vispārīgiem būvniecības principiem un būvuzņēmēja pienākumiem, sekmējot studentu ekonomiskās domāšanas attīstību.