Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana(1),19/20-R

Veicot dažāda rakstura saimniecisko darbību, cilvēks saskaras ar atkritumu apsaimniekošanas problēmām. Studiju kurss iepazīstina ar atkritumu un utilizācijas veidiem, kā arī ar normatīviem aktiem, kas jāzina, darbojoties ar atkritumiem.