Drošības tehnika(1),19/20-R

Studiju priekšmets "Drošības tehnika "sniedz priekšstatu par darba vidē un darba aprīkojumā izmantoto drošības ierīču funkcionālo un konstruktīvo uzbūvi. Studiju priekšmetā tiek sniegtas zināšanas par drošības sistēmās pielietojamo elementu izvēli un pielietojumu, kā arī tiek apgūti drošības ierīču tehniskie aprēķini, lai novērstu vai līdz pieļaujamām robežvērtībām mazinātu darba vides risku.