Darba tiesību pamati(1),19/20-R

Studiju priekšmeta ietvaros ir iespējams iegūt zināšanas par darba tiesību sistēmu Latvijā un ārvalstīs, par darba līgumu noslēgšanas un noformēšanas vispārīgām un speciālām prasībām. Studiju priekšmets ļauj orientēties darba laika un darba samaksas tiesiskajos aspektos. Izpratnes līmenī orientēties juridiskos jautājumus un spēt izteikt priekšlikumus praktisko situāciju risināšanā saistībā ar darba tiesību piemērošanas praktiskajiem aspektiem. Iegūtās zināšanas ļaus orientēties darba tiesību specifiskajos jautājumos un izvairīties no pārkāpumiem darba tiesību jomā.