Ievads specialitātē(1),19/20-R

Studiju priekšmets paredzēts, uzsākot studijas profesionālajā bakalaura programmā "Drošības inženierija". Analizēta tehnogēnās vides drošības un pārvaldības loma un vieta tautsaimniecībā, valsts, pašvaldību, nozaru un organizāciju līmenī. Studenti tiek padziļināti iepazīstināti ar studiju programmu, darba iespējām absolventiem, tālākās izglītības iespējām, kā arī iepazīstināti ar RTU vēsturi un struktūru, ar studiju procesu regulājošiem normatīviem dokumentiem. Studenti tiek iepazīstināti ar mācību procesa organizāciju, tiek uzdoti ar izvēlēto specialitāti saistīti individuāli uzdevumi.