Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums(1),19/20-R

Studiju kurss “Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums“ ietver sevī pamatzināšanas par ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu. Papildus tiek apgūta informācija par pamatautomobiļu, speciālo automobiļu, palīgautomobiļu tehniskajām iespējām ugunsgrēka vai katastrofas likvidācijas gadījumā. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi organizēt ugunsgrēku un katastrofu pārvaldīšanu, koordinējot iesaistīto dažādu dienestu darbību.