Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība(1),19/20-R

Studiju kurss “Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība“ ietver sevī pamatzināšanas par tehnoloģiskiem procesiem, tehnoloģiskām iekārtām un aprīkojumu. Studiju kursa galvenā uzmanība tiek pievērsta ražotņu tehnoloģisko procesu sprādzienbīstamībai un ugunsbīstamībai. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi organizēt ražotņu tehnoloģisko procesu drošības pasākumu izstrādāšanu.