Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana(1),19/20-R

Programma dod iespēju iegūt zināšanas par vizuālas vides plānošanas teorētiskiem pamatiem un to novērtēšanas paņēmieniem.
Studiju procesā tiek izskatīti jautājumi saistīti ar dzīves un būves kvalitātes standartiem, balstoties uz Skandināvijā izstrādātiem un pielietojamiem standartiem nekustāmo īpašumu attīstības tirgū.
Programma iekļauj vizuālas vides plānošanas pamatprincipus, tiek izskatīti jautājumi saistīti ar praktiskiem paņēmieniem, plānojot nekustama īpašuma interjera un eksterjera elementus un sastāvdaļas.
Tiek pārskatīti vizuālas vides plānošanas aspekti, pilnveidojot projektus multikulturālā starptautiskā vidē.
Programma iekļauj komunikācijas un stratēģisku paņēmienu pārskatu saistītu ar sadarbību ar arhitektiem, dizaineriem, pasūtītājiem, būvniekiem utml., vadot nekustama īpašuma vizuālas vides plānošanas projektu.
Programmas praktiska daļa ir vizuālas vides projekta realizācijas darba modelis, tiek apgūtas prasmes saistītas ar darbu komandā, vizuālas vides plānošanas koncepta izstrādi, iegūto zināšanu pielietojumu praksē, darba rezultāta prezentāciju.
Programma ir sociālais un ekonomiskais pamats veiksmīgai nekustamo īpašumu attīstībai Latvijā un starptautiskajā tirgū.