Zemes izmantošanas pārvaldība(1),19/20-R

Studiju kursā tiek apgūta integrēta pieeja zemes izmantošanas pārvaldības un saistīto procesu problēmjautājumos, mūsdienu izaicinājumos un iespējamos risinājumos, apskatot informācijas sistēmas, tiesības, darījumus, plānošanu, plānu īstenošanu, attīstību un dabas aizsardzību, sabiedrības iesaistīšanos un lēmumu pieņemšanu, novērtēšanu un efektivitāti, kā arī ģeoinformācijas sistēmu risinājumus.