Prakse(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Prakses laikā paredzēta studentu teorētisko zināšanu apvienošana ar praktisko darbu; iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Attiecīgā profila profesijas kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde; mācību prakses atskaites izstrādāšana atbilstoši nolikumam.