Prakse(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Studentu teorētisko zināšanu apvienošana ar praktisko darbu. Iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Attiecīgā profila profesijas noslēguma darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde. Mācību prakses atskaites izstrādāšanu atbilstoši nolikumam.