Komercdarbības vērtēšana(1),19/20-R

Komercdarbības vērtēšanas būtība. Sistēmiskas pieejas izmantošana komercdarbības vērtēšanā. Komercdarbības vērtēšanas pielietojamās metodes, to priekšrocības un trūkumi. Komercdarbības mikro un makro vides vērtējums un piemērotākās metodes izvēle. Komercdarbības vērtēšanas organizēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.