Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Saskarsmes pamatfunkcijas, process, elementi. Kontaktu veidi nekustamā īpašuma darījumos. Saskarsmes situācijas. Konflikts, tā veidi un risināšanas stili. Saskarsmi veicinošie faktori.