Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība(1),19/20-R

Finanšu pārvaldības mērķi un uzdevumi. Finanšu pārvaldības sistēma būvuzņēmējdarbībā. Aktīvu un kapitāla investīciju vadīšanas īpatnības būvuzņēmējdarbībā. Būvuzņēmējdarbības finanšu riska vadīšana. Finanšu plāna formēšana. Maksātnespēja un tās risināšanas iespējas būvuzņēmējdarbībā.