Investīcijas īpašumu attīstībā(1),19/20-R

Priekšmets ir profesionāli izglītojošs un sniedz informāciju par investīcijām, to nozīmi nekustamā īpašuma attīstībā un tirgus vērtības paaugstināšanā. Priekšmeta saturs nodrošina nepieciešamās zināšanas investīciju projektu sastādīšanā, ekonomiskā pamatojuma izstrādei un investīciju līdzekļu efektivitātes novērtēšanas praktiskam pielietojumam konkrētam nekustamā īpašuma attīstības projektam.