Būvniecības projektu vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Būvniecības projektu vadīšanas būtība, nozīme. Būvprojekta plāna izstrāde, darba grafika sastādīšana. Būvprojekta realizācijas uzraudzība. Būvprojekta efektivitātes aprēķināšanas iespējas.