Nekustamā īpašuma ekonomika(1),19/20-R

Studentiem tiek sniegta plaša informācija par nekustamā īpašuma preču ekonomiskajām un juridiskajām īpatnībām, to nozīmi nekustamā īpašuma ekonomikas teorijā un ekonomisko procesu norisē. Tiek izskaidrots nekustamā īpašuma tirgus pieprasījuma, piedāvājuma un tirgus līdzsvara ekonomiskais saturs saturu, kā arī dažādu faktoru ietekme uz nekustamā īpašuma tirgus attīstītību. Klausītājiem tiek sniegtas nepieciešamās zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu, pieprasījumu un piedāvājumu, tirgus līdzsvaru un to ietekmējošajiem faktoriem.
Liela uzmanība tiek veltīta dažādiem nekustamā īpašuma tirgus sektoriem, to attīstības īpatnībām un saistību ar dažādām tautsaimniecības nozarēm, kā arī uzņēmējdarbībai nekustamā īpašuma jomā. Tiek sniegtas nepieciešamās zināšanas nekustamā īpašuma attīstīšanā un vērtēšanā, kā arī atklātas nekustamā īpašuma pārvaldības problēmas, tā efektivitāte, draudi un risku vadība nekustamā īpašuma jomā.