Ekoloģijas sistēmu vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Ekoloģija, vadīšana, ekoloģijas vadīšanas iekšējā un ārējā vide, to savstarpējā mijiedarbība. Ekoloģisko efektu (rezultātu) tirgus novērtēšanas sistēma un metodes investīciju projektos.