Būvniecības vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Vadīšanas teorija būvniecībā. Plānošana, problēmu risināšana, lēmumu sagatavošana un pieņemšana. Stratēģiskā plānošana un vadība. Organizācijas struktūra. Kvalitātes kontroles vadīšana būvniecībā.