Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma vērtēšanas mērķi, objekts un subjekts. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība, to ietekmējošie faktori. Nekustamā īpašuma vērtēšanā izmantojamās finansu matemātiskās metodes. Vērtēšanai nepieciešamā informācija, īpašuma un tā dokumentācijas tehniskā ekspertīze. Plašāk izmantojamās metodes nekustamā īpašuma vērtēšanā, to pielietošanas īpatnības. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorijas attīstības tendences Eiropā un ASV.